Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


Charlotte van Duren wint de Geerlig Riemerprijs 2017

  Zakelijk

DRIEBERGEN - Op woensdag 10 mei vond in de Spijkerzaal van IVA Driebergen de 37e uitreiking plaats van de G. Riemerprijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een IVA-student die, naar het oordeel van zijn of haar medestudenten én docenten, beschikt over een opvallend goede combinatie van intellectuele gaven en sociale vaardigheden.

De prijs werd in 1980 - bij het 50-jarig jubileum van de IVA - geïntroduceerd als eerbetoon aan de oprichter van het Instituut, de heer Geerlig Riemer.
De voorverkiezing onder studenten en docenten leverde twee genomineerden op. Uit deze genomineerden werd één kandidaat met een grote meerderheid van stemmen aangewezen als dé kandidaat voor de Geerlig Riemerprijs 2017.

Het bestuur van de Stichting IVA-Jubileumfonds neemt met bijzonder veel genoegen het advies van studenten en docenten over. Enkele eigenschappen die werden genoemd: enthousiast, eerlijk en plichtsgetrouw, staat altijd klaar voor de mensen om haar heen, kan overal over meepraten, organisator van diverse feesten, diners, LIVA sportdag en Women Only (het eerste evenement alleen voor vrouwen die door de IVA met elkaar verbonden zijn) en assisteert bij Open Avonden en presentaties.

Charlotte van Duren ontving de prijs uit handen van de voorzitter van Stichting IVA-Jubileumfonds Olaf de Bruijn en Harm Lagaaij, voormalig autodesigner bij Ford, BMW en Porsche. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag dat besteed kan worden aan een studiereis, stage of aanvullende opleiding.
Rondom de prijsuitreiking, ten overstaan van studenten, docenten, genodigden uit het bedrijfsleven, bestuursleden van RAI, BOVAG, Stichtingsbestuur en pers, was evenals voorgaande jaren een compleet programma georganiseerd.

Aansluitend op het thema 'Met het oog op de toekomst' sprak Harm Lagaaij over zijn ontwerpen en Victor van Tol van SnappCar over ondernemen, start ups, lef en zijn blik op de toekomst van mobiliteit. Het geheel werd muzikaal omlijst door een optreden van Maan, winnares van de Voice of Holland 2016.
Met dank aan Porsche Centrum Gelderland stonden diverse ontwerpen van Harm Lagaaij op het grasveld bij de afsluitende netwerkborrel.

Reageer als eerste
Meer berichten